U blizini

Predlažemo Vam da tijekom boravka na području LAGUR-a Tramuntana posjetite i obližnje turističke atrakcije koje se nalaze u krugu od maksimalno 150 km. Specifičnost područja LAGUR-a Tramuntana je u spoju mora i kopna te mogućnosti doživljaja mediteranske i planinske klime tijekom jednog dana.

LAGUR Tramuntana je iznimno dobro prometno povezan te Vam svakako sugeriramo da iz popisa turističkih atrakcija odaberete one koje najviše odgovaraju vašim željama te obogatite svoj posjet našoj destinaciji.

Ukoliko se odlučite posjetiti više lokacija na području kontinenta Like, svakako Vas upućujemo na mogućnost kupovine zajedničke ulaznice. Više informacija dostupno je na: https://np-plitvicka-jezera.hr/ulaznica-lika-destination/

 

Objedinjena ponuda šire destinacije https://www.lika-destination.hr/

Nacionalni park Plitvička jezera https://np-plitvicka-jezera.hr/

Nacionalni park Sjeverni Velebit http://www.np-sjeverni-velebit.hr/

Nacionalni park Paklenica https://np-paklenica.hr/hr/

Park prirode Velebit http://www.pp-velebit.hr/hr/

Pećinski park Grabovača https://pp-grabovaca.hr/hr/

Značajni krajobraz Baraćeve špilje https://baraceve-spilje.hr/

Memorijalni centar Nikola Tesla https://www.mcnikolatesla.hr/

Adrenalinski park Rizvan City https://camp-rizvancity.com/activities

Dolina Gacke http://www.np-sjeverni-velebit.hr/posjeti/okolica/gackadolina/

Hrvatski centar za uzgoj autohtonih vrsta riba i rakova krških voda http://www.centar-rir.com/hr/