O PROJEKTU

PILOT PROJEKT
Cum grano salis/Sa zrnom soli

– sažetak –

 

Pilot projekt Cum grano salis/Sa zrnom soli provodi se na području lokalne inicijative LAGUR-a Tramuntana koji obuhvaća 5 JLS-a (Gradovi Novalja, Senj i Rab, te Općine Lopar i Karlobag). Koordinator pilot projekta je Voditelj LAGUR-a, Tomislav Kovačević. Pilot projekt je planiran samostalno ali uz podršku JLS-a na čijem se području pilot projekt provodi. Opći cilj projekta je razvoj turističke gastronomske destinacije temeljene na potrošnji lokalno ulovljene ribe. Aktivnosti projekta su usmjerene na identifikaciju i valorizaciju kulturne baštine primorskog kraja, identificiranje cjelokupne turističke ponude područja lokalne inicijative s naglaskom na ribarsku i povezanu ugostiteljsku ponudu, prezentaciju navedenih sadržaja kroz 5 info točki i jedinstveni web sadržaj te informiranje nositelja ribarske i turističke ponude.

 

Područje LAGUR-a Tramuntana ima izniman potencijal za razvoj turističke gastronomske destinacije temeljene na potrošnji lokalno ulovljene ribe koja je obzirom na čistoću mora i povoljne uvjete prepoznata po svojoj kvaliteti, doprinoseći pritom upravo razvoju i jačanju ribarskog sektora kao osnove gospodarstva. Kako bi doprinijeli ostvarenju potencijala, LAGUR Tramuntana je osmislio pilot projekt čija će provedba doprinijeti promociji ribarstvenog područja kao tradicionalno ribarskog kraja te mjesta nastalih razvojem malih ribarskih sela. Pri tom će naglasak biti na promociji sektora ribarstva i poticanju kratkih lanaca opskrbe s ciljem promocije ribara, ribarnica i ugostiteljskih objekata, čija se ponuda bazira na lokalno ulovljenoj ribi. Pilot projekt je usmjeren prvenstveno na ribarski i turistički (ugostiteljski) sektor te njihovo povezivanje i jačanje međusektorskog djelovanja.

 

Tomislav Kovačević
Voditelj, LAGUR Tramuntana