Lov i ribolov

Ribolov

Za obavljanje rekreacijskog i športskog ribolova u ribolovnom moru Republike Hrvatske potrebna je dozvola, bez obzira obavlja li se sa obale ili iz brodice. Iznimno, bez dozvole rekreacijski ribolov mogu obavljati osobe mlađe od 14 godina odmetom s jednim povrazom sa ili bez korištenja štapa. Sve vrste dozvola za rekreacijski ribolov mogu se kupiti kod ovlaštenih distributera, odnosno u područnim jedinicama Uprave ribarstva MPRRR a od 15. srpnja 2011. dnevne i višednevne dozvole su dostupne i elektronskim putem na web-stranici Uprave ribarstva. Športski i rekreacijski ribolov uređeni su Zakonom o morskom ribarstvu i Pravilnikom o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru.

 

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva
Područna jedinica Senj
Obala dr. Franje Tuđmana 6
53270, Senj
tel/fax: 053/882-697
Prodaja dozvola za rekreacijski ribolov na moru

 

Lov

Na području Grada Senja nalaze se brojna lovišta. Na primorskom području podno Velebita vrlo su pristupačan i bogata raznim vrstama divljači kao što su: medvjed, ris, srna, divokoza, jelen lopatar, divlja svinja, tetrijeb i muflon. Za lov su najatraktivniji muflon, šljuka i prepelica. Na planinskim lovištima “Ričičko bilo” i “Sjeverni Velebit” obitavaju mrki medvjed, jelen, srna., divokoza, divlja svinja, šljuka, jarebica, kamenjarka i zec. Dobro organizirana i bogata lovišta, te smještaj u lovačkim kućama ili domaćinstvima uz more pogoduje razvoju lovnog turizma kao i produživanju turističke sezone.

 

HRVATSKE ŠUME

Uprava šuma Senj
Nikole Suzana 27
53270 Senj
tel: 00385 53 652 401
fax: 00385 53 652 400
e-mail: senj@hrsume.hr

 

LOVAČKO DRUŠTVO JAREBICA
Sv. Franje 9, 53270 Senj
Telefon / Phone: +385 53 884-141
Mob: +385 91 251-1057
+385 91 538-4322

 

J&P AGENT d.o.o.
Nikole Suzana 25/2
53270 Senj
tel : 00385 53 884 554
e-mail: jip-agent@gs.t-com.hr
www.jip-agent.com