Atrakcije

Prirodna baština

Područje  LAGUR-a  TRAMUNTANA karakterizira bogata i raznolika prirodna baština. Posjetitelji imaju priliku na ovom jedinstvenom području u istom danu uživati u planinskom zraku na 924 metara n/m i kupati se na jednoj od mnogobrojnih pješčanih plaža. Prema podacima Državnog zavoda za zaštitu prirode, na području LAGUR-a nalazi se 15 zaštićenih područja čija ukupna površina iznosi 222.938,93 ha. Prema kategorijama zaštićenih područja, na području LAGUR-a nalazi se 7 posebnih rezervata (Štirovača, Visibaba, Zavižan – Balinovac - Zavižanska kosa, Kolanjsko blato - Blato Rogoza, Lun, Prvić i Grgurov kanal i Dundo), jedan strogi rezervat (Hajdučki i Rožanski kukovi), jedan nacionalni park (Sjeverni Velebit), jedan park prirode (Velebit), tri značajna krajobraza (Zavratnica, Zrće i Lopar), jedan spomenik parkovne arhitekture (Velebitski botanički vrt) i jedna park šuma (Komrčar).  

Bitno je spomenuti i UNESCO-zaštitu na području LAGUR-a TRAMUNTANA. Područje Planine Velebit proglašeno je svjetskim rezervatom biosfere u okviru UNESCO-vog programa „Man and biosphere“ MaB 1978. Bukove šume u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit nominirane su za upis na popis svjetske baštine UNESCO-a.  

Generalno gledajući prirodne karakteristike područja, izmjenjuju se tipični otočni krajolici (Rab, Lopar i Novalja) s kojih se pogled pruža na najljepšu hrvatsku planinu – Planinu Velebit (Senj i Karlobag). Teško je izdvojiti pojedinu zanimljivost, stoga krenimo redom. 

Proučite više

Kulturna baština

Kulturnom baštinom smatra se zajedničko bogatstvo čovječanstva u svojoj raznolikosti i posebnosti, čija je zaštita važan čimbenik prepoznavanja, definiranja i afirmacije kulturnog identiteta. Prema registru kulturnih dobara Ministarstva kulture, u kulturnoj baštini područja LAGUR-a prevladava nepokretna materijalna kulturna baština koja uključuje 57 pojedinačnih kulturnih dobara i 9 kulturnih dobara koja čine povijesnu cjelinu. Od pokretnih kulturnih dobara na području LAGUR-a nalaze se dva kulturna dobra (muzejska građa Gradskog muzeja Novalje i muzejska građa Gradskog muzeja Senja). Od nematerijalne kulturne baštine zaštićena su Tradicijska pjevanja otoka Paga kojima je cilj sačuvati izvornu izvedbu paških napjeva. 

Od materijalne baštine posebno se ističu: Tvrđava Nehaj (sagrađena 1558. godine), simbol obrane grada Senja od Turaka i Mlečana; Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije (grad Rab), koja datira iz 12. stoljeća i osim bogatstva arhitektonskih stilova čuva i riznicu dragocjenih slika i relikvija; Arheološki lokalitet Gradina-Vidovgrad s ostacima crkve sv. Vida (općina Karlobag), podignuta na prijelazu 13. na 14. st., koja predstavlja jedinstven primjer ranogotičke arhitekture na području Hrvatskog primorja te Antički vodovod „Talijanova buža“ (grad Novalja), podzemni vodovod najvećim dijelom uklesan u živoj stijeni, koji datira iz 1. st. i koji je u Novalju dovodio vodu iz Novaljskog polja.  

Kada govorimo o pomorskim lokalitetima, ističu se hidroarheološka zona u uvali Baška Draga (općina Karlobag), 6 hidroarheoloških zona u Jablancu i ostaci ribarskih nastambi za motrenje tuna na poluotoku Malta u Lukovu (grad Senj), hidroarheološko nalazište i Tunera u uvali Caska, hidroarheološko nalazište u uvali Vlaška mala te olupina potonulog parobroda „Euterpe” i olupina potonulog parobroda „Albanien” u podmorju Luna i podmorsko arheološko nalazište kod hridi Zakučenica (grad Novalja). 

U nastavku dajemo pregled kulturne baštine po dijelovima LAGUR-a TRAMUNTANA.

Proučite više

Manifestacije

Povijest područja LAGUR-a bogata je i zanimljiva, područje obiluje posebnostima od umjetničkog, povijesnog, arheološkog i znanstvenog značaja. Na području LAGUR-a djeluje 29 udruga u području kulture i umjetnosti koje kontinuirano pridonose oživljavanju specifičnosti lokalnih i regionalnih obilježja identiteta. Područje LAGUR-a bogato je tradicionalnim manifestacijama i događanjima kojima se promovira ribarsko naslijeđe, način života i običaji. Tijekom ljetnih mjeseci najpoznatije su ribarske fešte ili ribarske večeri, koje se održavaju u svim gradovima i općinama LAGUR-a i koje privlače mnogobrojne posjetitelje i turiste omogućavajući im uživanje u vrhunskoj gastronomskoj ponudi i upoznavanje s ribarskim vještinama poput krpanja i pletenja mreža. Od manifestacija koje se održavaju na području LAGUR-a možemo izdvojiti: Rapsku fjeru i Viteške igre, manifestaciju koja oživljava srednjovjekovnu povijest Raba, sajam tradicijske brodogradnje Rab Nautic Passion, Eko šetimanu, Kantun, Novaljski fuštan, tradicionalnu modnu reviju s etnografskim elementima, Međunarodni senjski ljetni karneval, najveći ljetni karneval s tradicijom duljom od 45 godina, Karlobaško kulturno ljeto, niz kulturno-umjetničkih događanja s ciljem očuvanja tradicije te Loparsku noć, obilježavanje narodnih običaja u cilju njihovog prijenosa na mlađe generacije i predstavljanja turistima. Navedene manifestacije predstavljaju neizostavan element turističke ponude područja LAGUR-a koji je odavno premašio lokalne granice i postao mjesto okupljanja posjetitelja iz svih krajeva Hrvatske i inozemstva. Jedinstven spoj ribarske tradicije i proizvoda ribarstva temelj je daljnjeg razvoja i ulaganja u turizam i djelatnosti koje on podupire stoga očuvanje tradicije i njegovanje kulturno-povijesne baštine zauzima visoko mjesto na listi prioriteta gradova i općina LAGUR-a.

Proučite više